Informasie

Indien u belang­s­tel om u kind na Tjokker­land te bring, vul asb. die aan­lyn reg­is­trasievorm in (hierdie is ‘n voor-​registrasie vorm en beteken nie dat u kind out­omaties ingeskryf is nie) ‘n nie-​verhaalbare fooi van R100 word ver­lang om u kind se plek te verseker op ons waglys waar van toepass­ing.

Nadat dit voltooi is, druk op “REGISTREER”. Ons sal so gou moont­lik met u kon­tak maak om ‘n afspraak te reel om alles te finaliseer.

kleuterskool
  • NaamVanOuderdom 
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.